Základní a úřední kurzy svařování  elektrickým obloukem a plamenem

Nabídka základních kurzů svařování

Vstupní předpoklady:

zdravotní způsobilost, 18 let věku

 

ZK 135 1.1

Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2 – Z M 1)

Zatím se jedná o nejrozšířenější metodu, používanou při svařování nelegovaných materiálů (ocelí třídy 10 a 11). Jedná se o poloautomatické svařování, kde svářeč pomocí svařovací pistole ovládá pouze posuv. Přídavný materiál je podáván automaticky. Tato metoda je velmi žádaná po celé EU.

 

ZK 111 1.1

Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (Z-E 1).

Jedná se o nejstarší druh svařování. Lze jej použít na všechny druhy materiálů, nevýhodou je malá produktivita práce. Tato metoda je nejvíce využívaná převážně při montážních pracích

 

ZK 141 8

Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nerez oceli).

Jedná se o nejrozšířenější a nejpoužívanější metodu pro svařování vysokolegovaných ocelí třídy 17 (nerez ocelí) ¨

 

ZK 311 1.1

Základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem (Z-G1).

Metoda využívaná v opravárenské praxi a při svařování teplovodního vytápění.

 

ZK 141 21

Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (hliník).

Používá se při svařování hliníku a jeho slitin.

ZK 141 1.1

Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu – nelegované materiály.

Tato metoda je málo používaná, pro vysoké náklady a malou produktivitu práce. Používá se při svařování potrubí kořenové vrstvy

 

Nabídka zaškolení svářečů

ZP 311-2 1.1

Zaškolení pro řezání kyslíkem. (ZP-81-2 1.1)

.

Nabídka úředních kurzů – všechny metody - dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2,

Jedná se o přípravný kurz k získání nejvyšší kvalifikaci svářeče – úřední zkouška

 

Periodická úřední zkouška dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2,

Jedná se o povinné proškolení a přezkoušení (doba planosti zkoušky 2 roky)

 

Periodické doškolení a přezkoušení svářeče z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0601 příloha B podle ČSN 05 0705 a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.

Jedná se o povinné proškolení a přezkoušení svářečů se základní zkouškou svařovaní. (platnost 2 roky)