Svářečský dozor

Na přání zákazníka poskytujeme svářečský dozor. Dozor bývá potřeba zejména tam, kde se vyrábí ocelové konstrukce a provozovatel má zájem o získání malého nebo velkého svářečského průkazu či usiluje o certifikaci dle ISO 9001 a výše.

 

Svářečský dozor je vykonáván dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – úkoly a odpovědnosti.
V praxi to znamená, že pověřený pracovník dohlíží v provozovně na dodržování technologické kázně při svařování, kontroluje výrobní dokumentaci, řeší technické problémy a v rámci dozoru poskytuje společnosti odborné konzultace.