Svářečská škola

sváření Uherské Hradiště
Nabídka základních a úředních kurzů svařování + zaškolení svářečů

 

Školení svářečů

Svářeč je pracovník, který úspěšně absolvoval kurz svařování. Oprávnění, které lze získat absolvováním kurzu a úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, je uvedeno v Průkazu odborné kvalifikace svářeče. Pouze svářeč s odpovídajícím oprávněním může vykonávat svářečské práce, které zahrnuje metody svařování a materiály, pro které byl vyškolen a úspěšně vykonal zkoušky, jak je předepsáno v příslušné legislativě.

Kurzy i úřední zkoušky svařování

Naše svářečská škola ev. číslo 11-120 poskytuje vzdělávání v rozsahu zaškolování svářečů, pořádání základních kurzů i úředních zkoušek svařování a zajišťování opakovaných školení svářečů.

Jednotlivé lekce jsou po teoretické i praktické stránce zajištěny odbornými lektory s patřičnou kvalifikací a pedagogickými dovednostmi. Při výuce je důsledně dodržován individuální přístup ke každému klientovi. Školení je zakončeno závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou před zkušební komisí, vydáním osvědčení a průkazu svářeče.

Cílem kurzu je důkladné proškolení s důrazem na dobrou praxi a kvalitní práci frekventanta.

Naše organizace nabízí volnou kapacitu na základní, úřední a opakovací školení svářečů dle uvedených norem nepřetržitě s nástupem do kurzu dle individuálních potřeb zákazníka.