Školení topičů nízkotlakých kotlů dle vyhl. ČUBP č. 91/93 Sb.

Provádíme školení dle § 14 vyhlášky ČUBP č. 91/1993 Sb. pro kotle na plynná, pevná i kapalná paliva. Platnost vydaného osvědčení je 5 let..

Dále je možné proškolení podle § 5 vyhlášky ČUBP č. 91/1993 Sb. pro obsluhy plynových hořáků. Platnost tohoto osvědčení je 3 roky.

Oba kurzy jsou zakončeny přezkoušením nebo předepsanou státní zkouškou a úspěšný absolvent obdrží osvědčení nebo průkaz k výkonu činnosti.