Školení řidičů manipulačních vozíků + revize

Základní školení obsluh manipulačních vozíků provádíme certifikovaným pracovníkem v plném rozsahu dle jednotlivých druhů vozíků. Při teoretické i praktické výuce je kladen důraz zejména na bezpečné ovládnutí stroje, správnou manipulaci s břemeny a dále na pochopení principů obsluhy a údržby zařízení. Nabízené kurzy jsou rozděleny podle typu pohonu a podle toho, zda je frekventant vlastníkem řidičského průkazu. U osob, které nemají zkušenosti s pravidly silničního provozu, je speciálně dbáno na tuto oblast, aby se předešlo nepříjemným zkušenostem a úrazům ve skutečném provozu.

 

Vstupní předpoklady:

18 let věku, zdravotní způsobilost

 

Kurzy provádíme nepřetržitě s nástupem individuálně dle potřeb zákazníka. Školení řidičů manipulačních vozíků je prováděno v souladu s platnými předpisy na základě platných zákonů, vyhlášek a norem. Po úspěšném absolvování kurzu je uchazeči vydán EUROprůkaz řidiče manipulačních vozíků dané třídy a druhu.
Při opakovaném školení řidičů manipulačních vozíků je proveden výlisek do průkazu a vydáno osvědčení o provedeném opakovaném školení.

 

Opakovací školení (1x12 měsíců)Rozdělení motorových vozíků

Třída I – elektrické vozíky

Třída II – vozíky se spalovacím motorem

 

A – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené

B – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením

C – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením

D – vysokozdvižné ručně vedené

E – vysokozdvižné s pákovým řízením

 

W1 – vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti

W2 – vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti

 

G – vysokozdvižné se zdvihací plošinou