Školení obsluh zemních a stavebních strojů dle vyhl. č. 77/65 Sb.

Na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu provádíme školení strojníků zemních a stavebních strojů dle vyhlášky č. 77/1965 Sb.

CHCETE-LI ZNÁT TERMÍN NEBO SE REGISTROVAT V TOMTO KURZU, PŘEJDĚTE NA TENTO WEB:                www.skola-knotek.cz

.

.

Základní kurz obsluh stavebních strojů  (cenová nabídka na vyžádání)

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k obsluze stavebních strojů dle vyhlášky č. 77/1965 Sb.

 • kolové nakladače
 • pásové nakladače
 • kolová rypadla, pásová rypadla
 • pásové dozéry
 • silniční válce - včetně ručně vedených
 • mikrorypadla
 • gradery
 • kompresory
 • elektrické centrály
 • vrtné soupravy
 • finišery
 • obalovny živočišných směsí.
 • A další stroje obsažené ve vyhlášce 77/1965 Sb.

Dále provádíme školení na obsluhu centrálních betonárek, automixů a čerpadel betonových směsí.

Vstupní předpoklady:

 • 18 let věku
 • zdravotní způsobilost
 • řidičský průkaz skupiny B pro stroje o hmotnosti do 3,5 tuny. Pro stroje o hmotnosti nad 3,5 tuny skupina C nebo T (není potřeba řidičský průkaz u pásových strojů).
 • Doklad o praxi v rozsahu 400 hodin pod dohledem zkušeného strojníka na každý stroj

Kurz je zakončen státní zkouškou a vydáním průkazu strojníka. Během jednoho školení je možné získat osvědčení současně na dvě skupiny strojů (například rypadla plus nakladače).

Rozšiřovací kurz obsluh stavebních strojů

Kurz je určen pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze stavebních strojů a rozšiřuje oprávnění na další druhy stavebních strojů dle vyhlášky č. 77/1965 Sb.

 Výuka probíhá v naší provozovně ve Starém Městě u Uherského Hradiště obvykle 2x do roka v zimních měsících, na přání zákazníka a při zajištění alespoň minimálního počtu 10 frekventantů je však možné zahájit kurz i v jiném období a v rozmezí celé ČR.

 

Opakované školení obsluh stavebních strojů

Opakované školení strojníků zemních a stavebních strojů je prováděno dle vyhlášky č. 77/1965 Sb. a zákoníku práce. Je určeno držitelům průkazu strojníka, od jejichž posledního školení uplynulo 24 měsíců. Provádí se v našem školicím středisku nebo přímo u zákazníka.