Školení obsluh tlakových nádob

Obsahově je kurz zaměřen na seznámení s konstrukcí a provozem tlakových nádob, bezpečnostní předpisy, závady a jejich odstranění, havárie a preventivní opatření. Na konci školení jsou skládány závěrečné zkoušky a vydáno příslušné osvědčení.