Školení jeřábníků, vazačů a lešenářů

Základní a opakované školení jeřábníků a vazačů břemen

Pro pracovníky obsluhující zdvihací zařízení provádíme školení a praktické zaškolování v plném rozsahu dle jednotlivých tříd. Školení probíhá přímo u zákazníka nebo v našem školicím středisku. Po závěrečném teoretickém a praktickém přezkoušení je klientovi vystaven průkaz jeřábníka či vazače v příslušném rozsahu.

Prováděná školení

  • JEŘÁBNÍCI: skupiny O - D
  • VAZAČI: A – B
  • OBSLUHA ZVEDACÍCH ZAŘÍZENÍ

Opakovaná školení jeřábníků a vazačů jsou určena zákazníkům, kteří již vlastní patřičné průkazy a od jejichž posledního školení uběhlo 12 měsíců.

 

Základní a opakované školení lešenářů

Kurz je určen pracovníkům, kteří dosáhli plnoletosti a vlastní zdravotní způsobilost pro práci ve výškách. Účastník kurzu získá během školení informace nutné pro stavbu a provoz trubkových pracovních lešení. Úspěšným absolventům je po složení závěrečných zkoušek vystaven průkaz lešenáře.

 

Opakované školení lešenářů je určeno těm osobám, které již mají průkaz lešenáře a od jejichž školení uběhlo 12 měsíců (dle NV č. 362/2005 Sb.).