Školení elektromontérů dle vyhl. ČBÚP a ČBÚ č. 50/78 Sb.

o odborné způsobilosti v elektrotechnice (pracovníci na zařízeních do 1000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu). Vstupním předpokladem pro účast v kurzu je dokončené vzdělání v oboru elektro. Dle dosažené délky praxe je pak možné absolvovat školení v následujícím rozsahu:

  • § 5 - pracovníci znalí
  • § 6 - pracovníci pro samostatnou činnost
  • § 7 - pracovníci pro řízení činnosti
  • § 8 - pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
  • § 10 - pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování

Každý pracovník, který přichází do styku s elektrickým zařízením, dle této dosud platné vyhlášky, musí být pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení.

Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky.

Doklady ke zkouškám dle Vyhl. 50/78 Sb.,bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

  • Občanský průkaz
  • Doklad o vzdělání v oblasti elektr (výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)

Nebo

  •  Předchozí osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb. ne pro §5