Školení elektromontérů dle vyhl. ČBÚP a ČBÚ č. 50/78 Sb.

.

PRO ZJIŠTĚNÍ TERMÍNU NEBO PRO REGISTRACI PŘEJDĚTE NA TENTO WEB: www.skola-knotek.cz

.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vstupním předpokladem pro účast v kurzu je dokončené vzdělání v oboru elektro. Dle dosažené délky praxe je pak možné absolvovat školení v následujícím rozsahu:

  • § 5 - pracovníci znalí
  • § 6 - pracovníci pro samostatnou činnost
  • § 7 - pracovníci pro řízení činnosti
  • § 8 - pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
  • § 10 - pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování

Každý pracovník, který přichází do styku s elektrickým zařízením, dle této dosud platné vyhlášky, musí být pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení.

Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky.

Doklady ke zkouškám dle Vyhl. 50/78 Sb., bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

  • Občanský průkaz
  • Doklad o vzdělání v oblasti elektr (výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)

Nebo

  •  Předchozí osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb. ne pro §5