Revize

Technické prohlídky manipulačních motorových vozíků

Provádíme technické kontroly manipulačních vozíků dle NV č. 378/2001 Sb. a ČSN 26 8805. Kontrolou se zjišťuje technický stav manipulačního vozíku a stanovují se podmínky pro další bezpečný provoz. Technickou kontrolu provádí certifikovaný pracovník přímo u zákazníka, nebo na jiném, zákazníkem určeném kontrolním místě.

Jsme oprávnění provádět technické kontroly manipulačních vozíků všech tříd a druhů.

Po provedení technické kontroly manipulačního vozíku je vypracován a předán protokol o technické prohlídce. V případě, že vozík vyhovuje technickému stavu pro další provoz, je vylepena kontrolní známka s vyznačeným termínem příští technické kontroly (1x za 12 měsíců).

 

Revize zdvihacích zařízení

V rámci našich služeb nabízíme technické poradenství v oblasti zdvihacích zařízení, vázacích prostředků a v neposlední řadě i vedení dokumentace a poradenství v souvisejících oblastech. Revize zdvihacích zařízení probíhají podobně jako u manipulačních vozíků, tedy zjišťuje se jimi technický stav a stanovují podmínky pro další provoz. Kontrola probíhá na místě určeném zákazníkem za podmínek stanovených RTZZ.