O Svářečské škole Knotek

Historie

Svářečská škola ve Starém Městě vznikla v roce 1974 jako Svářečská škola pro výuku svářečů – učňů, učebních oborů Opravář zemědělských strojů, kde Pavel Knotek ve věku dvaceti šesti let začínal jako instruktor svařování.

V roce 1978 byla svářečská škola převedena pod Zemědělské odborné učiliště v Uherském Brodě. Prostory svářečské školy ve Starém Městě byly nevyužity.

V roce 1980 byla založena svářečská škola v podniku STS národní podnik Staré Město, kde byla zahájena výuka svářečů elektrickým obloukem a plamenem pro dospělé. Instruktorem svařování byl Pavel Knotek a technologa svařování vykonával pan Václav Staňa z podniku Slovácké strojírny Uh. Brod.

V roce 1985 začíná výuka svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou (svařování v CO2). V témže roce se Pavel Knotek stal technologem svařování a funkci instruktora začal vykonávat pan Obdržálek Stanislav z Polešovic. Zároveň v tomto roce se začínaly vykonávat i úřední zkoušky svařování dle normy ČSN 05 0710.

V roce 1994 po zániku STS Staré Město přechází svářečská škola do soukromého sektoru pod jménem Pavel Knotek – KOPOZ (OSVČ) svářečská škola ev. číslo 11 120.

V roce 1995 byla zahájena též výuka svářečů v ochranné atmosféře netavící se elektrodou (svařování vysokolegovaných ocelí – nerez a hliníku), jak základní kurzy dle ČSN 05 0705 tak i úřední zkoušky dle ČSN EN 287-1, 2. V témže roce byla výuka rozšířena na výuku strojníků zemních a stavebních strojů dle vyhl. č. 77/65 Sb., motorových manipulačních vozíků, topičů nízkotlakých kotlů, školení elektromontérů dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., obsluh motorových pil – manipulace, lešenářů, jeřábníků a vazačů.

Tato činnost probíhá do dnešního dne.

 

Budoucnost

V současné době probíhá modernizace a výstavba nové svářečské školy v areálu firmy Střechostav s.r.o. ve Vlčnově (směr Hluk, naproti fotbalového stadionu). Předpokládané dokončení modernizace a zahájení výuky ve Vlčnově je plánováno od 1.1.2016